Kontakt


Platschef Linjetrafiken Göteborg
Jesper Carlsson
Mail: jesper.carlsson(at)sandarna.se

Enhetschef Blå Express
Tomas Dalnäs
Mail: tomas.dalnas(at)sandarna.se

Enhetschef Svart Express
Anders Svensson
Mail: anders.svensson(at)sandarna.se


Enhetschef Serviceresor Göteborg
Thomas Hedlund
Mail: thomas.hedlund(at)sandarna.se


Enhetschef Flexlinjetrafik
Jimmy Emnevik
Mail: jimmy.emnevik(at)sandarna.se


Enhetschef Linjetrafiken Härryda
Vakant (Tf enhetschef: Mats Christensson)
Mail: mats.christensson(at)sandarna.se


Enhetschef Serviceresor Borås
Henry Martikainen
Mail: henry.martikainen(at)sandarna.se


Enhetschef Färdtjänst Västerås
Björn Edvinsson
Mail: bjorn.edvinsson(at)sandarna.se


Arbetsledare Serviceresor Jönköping
Cecilia Rosengren
Mail: cecilia.rosengren(at)sandarna.se


Arbetsledare Serviceresor Örebro
Maria Gustafsson
Mail: maria.gustafsson(at)sandarna.se


Enhetschef Linjetrafik Laxå/Askersund
Joakim Warnicke
Mail: joakim.warnicke(at)sandarna.se

Arbetsledare Linjetrafik Laxå/Askersund
Per-Ola Olsson
Mail: per-ola.olsson(at)sandarna.se


Enhetschef Linjetrafik Henån
Therese Mannsheimer
Mail: therese.mannsheimer(at)sandarna.se


Driftsamordnare
Mats Christensson
Mail: mats.christensson(at)sandarna.se


Webbansvarig
Ivan Fritzén Affland
Mail: ivan.affland(at)sandarna.se