Våra samarbetspartners

Sandarna Transporter AB har i nuläget verksamhet på ett flertal orter i Sverige. Vi bedriver, som avtalspart, färdtjänst- och sjuktransporter i Göteborg, Borås, Jönköping, Örebro och Västerås samt Flexlinjetrafik i Göteborg och skolskjutstrafik i Härryda.

Keolis Sverige AB:

Vi kör som underentreprenör, i samarbete med Keolis Sverige AB, Expresslinjetrafik och servicelinjetrafik i Göteborg, Partille och Mölndal.

Bivab:

I samarbete med Bivab kör vi linje-/expresslinjetrafik i Rävlanda, delar av Svart Express, Laxå och Askersund, Orust samt skolskjutstrafik i Askersund och kommande uppdrag i Bollebygd.

Tunabergs Taxi AB:

I samarbete med Tunabergs Taxi kör vi sjukresor i Trollhättan, Tanum samt på Öckerö.

Sandhems Busstrafik AB

I avtalet med Jönköpings Länstrafik utför Sandhems Busstrafik som underentreprenör till Sandarna Transporter trafik med bussregistrerat fordon.


Vi utför uppdrag för:

Göteborgs Stad Färdtjänsten:

Sandarna Transporter AB har utfört transportuppdrag för Färdtjänstförvaltningen i Göteborg sedan 1994. Ett av nu gällande avtalen löper fram till juli 2016 och ett till februari 2018. Sandarna har fått ett nytt förtroende att utföra trafikuppdrag för förvaltningen genom nya avtal som löper fram till 2022.

Västtrafik AB:

2004 inledde Sandarna samarbete med Västtrafik AB ifråga om Flexlinjetrafik i Göteborg. Detta samarbete har utvecklats under åren till att i nuläget omfatta 50 bussar som trafikerar i stort sett samtliga Göteborgs stadsdelar.

2010 inleddes samarbete med Keolis Sverige AB. Som underentreprenör till Keolis började Sandarna köra, för Västtrafiks räkning, linjetrafik på Blå Express och Ö-snabben samt servicelinjer i Partille och Mölndal.

I juni 2012 körde vi igång linjetrafik i Rävlanda från vår nya och moderna depå på orten. Den trafiken kör vi i samarbete med Buss i Väst.

I juni 2012 körde vi även igång avtalet med anropsstyrd trafik i bl.a. Göteborg, Borås, m.fl.

Borås Stad:

2013 inledde Sandarna samarbete med Borås Stad Tekniska förvaltning gällande färdtjänsttransporter inom Borås Stads upptagningsområde. Avtalet omfattar drygt 52 fordon.

Härryda kommun:

Fr.o.m. 2011 har vi ett samarbete med Härryda kommun gällande delar av den reguljära skolskjutstrafiken. För Sandarnas del handlar det om fem bussar av mellanstorlek.

Samtrafik i Västmanland:

November 2011 inledde vi samarbete med Samtrafik i Västerås gällande serviceresor. En självständig depå byggdes upp på orten. Samarbetet avser ett femårigt avtal och omfattar c:a 40 fordon.

Jönköpings Länstrafik:

Våren 2012 skrevs ett sexårigt avtal med JLT (Jönköpings Länstrafik AB) avseende färdtjänst och sjukresor i länet.

Örebro Läns Landsting:

Fr.o.m. 1 juli 2014 utför Sandarna samhällsbetald anropsstyrd trafik med specialfordon i Örebro.

Östgötatrafiken:

Fr.o.m. augusti 2015 utför vi linjetrafik och del av skolskjutstrafiken i Askersund och Laxå för Östgötatrafiken. Detta sker i samarbete med Buss i Väst.

Riksfärdtjänsten Sverige:

Sedan lång tid tillbaka kör vi uppdrag för Riksfärdtjänsten Sverige AB på flera orter i södra Sverige.