Våra depåer

Depå Marieholm:

Arbetsledning för personal och fordon i Flexlinjetrafiken, färdtjänsttrafiken och serviceresor i Göteborg har sitt hemområde på Marieholmsdepån. Där administreras även personal och fordon för sjukresor på Öckerö, Trollhättan och i Tanum. Marieholmsdepån sysselsätter c:a 250 förare och administrerar c:a 130 fordon.

På depån finns också en fordonsverkstad för service och underhåll av fordonen. Verkstaden har även hand om bolagets Flex- och servicelinjefordon.

Besöksadress:

Marieholmsgatan 38
415 02 Göteborg


Depå Marieholm 40 – buss:

På Marieholm 40 – buss sitter ledningen för Expresslinje- och servicelinjetrafiken i Göteborg. På denna depå arbetar c.a 150 förare. Avdelningen administrerar c:a 60 bussar.

Fordonsverkstad för Expressbussar i Göteborg är inhyst i Keolis lokaler i Järnringen, Partille.

Besöksadress:

Marieholmsgatan 40
415 02 Göteborg


Depå Rävlanda

Depån ligger i centrala Rävlanda. Det är en komplett och modern anläggning med egen verkstad och miljöanpassad tvätthall. Depån har 16 bussar för linjetrafik i Härryda och fem bussar för skolskjutsar i Härryda. Depån sysselsätter c:a 40 förare.

Besöksadress:

Åvägen 57
438 51 Rävlanda


Depå Borås

Depån är inhyst i BL:s anläggning, centralt i Borås. Depån består av personalutrymmen,  fordonsverkstad och kontor. I Borås finns 65 fordon och där arbetar c:a 125 förare. Depån är administrativ enhet för färdtjänst och sjukresor i Borås samt sjukresor i Svenljunga, Herrljunga och Marks kommun samt serviceresor i Jönköping.

Besöksadress:

Svenljungagatan 39
507 63 Borås


Depå Västerås

Vid depån arbetar c:a 80 förare som bemannar 42 färdtjänstfordon. Avdelningen är fristående och självgående enhet.

Besöksadress:

Kokillgatan 9
721 33 Västerås


Depå Örebro

Sedan juli 2014 utför vi serviceresor med specialfordon för Länstrafiken i Örebro. Administrativt tillhör avdelningen Askersunddepån.

Besöksadress:

Adress: Transportgatan 4
702 27 Örebro


Depå Askersund

Sandarnas depå för linjetrafiken Laxå-Askersund. Trafiken bedrivas med 17 bussar, fördelade på Askersund och Laxå. Samarbetspartner i detta avtal är Buss i Väst.

Besöksadress:

Adress: Ullavivägen 4
696 32 Askersund


Depå Henån

Sandarnas senaste depå för linjetrafiken på Orust. Trafiken bedrivas med 22 bussar. Samarbetspartner i detta avtal är Bivab.

Besöksadress:

Adress: Industrivägen 15
473 31 Orust