Utbildning

Serviceresor för Göteborgs Stad Färdtjänsten och Västtrafik AB

Samtliga förare som utför uppdrag för ovan nämnda uppdragsgivare skall numera vara certifierade. För att bli certifierad krävs en utbildning och ett godkänt certifieringsprov. Certifieringen är därefter giltig i fem år.
Sandarna Transporter AB är ackrediterad utbildare för såväl egna som andra bolags förare.

Utbildningen omfattar förljande delar:
Del A: Bemötande och service
Del B Avtalskännedom
Del C: Specialfordon och Klass 4
HLR – Hjärt-Lungräddning

Utbildningarna anordnas när behov uppstår, under förutsättning att antalet anmälda överstiger tio deltagare. Grupperna kan vara rena eller mixade d.v.s. en grupp kan bestå av förare från flera företag och både av taxi- och specialfordonsförare.

Pris för enstaka deltagare är 2 500 kr (taxi) och 3 000 kr (specialfordon). Priserna är inkl. moms. Kursmaterial och ett provtillfälle ingår i priset.
För större grupper fråga efter offert.
För ytterligare information, offert eller bokning kontakta Ivan.

Inget utbildningstillfälle är planerat för närvarande!

Vi kan även tillhandahålla trappklättrarutbildning, modellerna Scalamobil och Liftkar.