Miljö/kvalité

Miljö

Som transportföretag är vi naturligtvis bidragande till en negativ miljöpåverkan. Vi gör dock vad vi kan för att minska denna miljöpåverkan genom att bl.a. få fler att samåka och därigenom bidra till total minsking av klimatpåverkande utsläpp. Vi arbetar målmedvetet med att påverka förarnas körsätt och, där så är möjligt, ställer om till förnybara bränslen.

AAA 14001 Sandarnas hela verksamhet är miljöcertifierat sedan juni 2016, enligt ISO 14001:2015. Vi hoppas att ett certifikat skall sporra våra medarbetare till att ta sin del av ansvaret för en bättre och sundare miljö.

 
 
 

Vår miljöpolicy:

 1. Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och relevanta bransch- och kundkrav.
 2. Vi skall arbeta målmedvetet för att minska energi- och drivmedelsförbrukningen.
 3. Vi skall alltid ta hänsyn till miljökonsekvenserna vid större inköp och beslut om investeringar.
 4. Vi skall, genom information och utbildning, öka medarbetarnas miljömedvetenhet och ansvarstagande.
 5. Vi skall ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att de bedriver aktivt miljöarbete.
 6. Aktivt miljöarbete inom bolaget skall vara en ständigt pågående process.

Kvalitet

Kvalitet på våra tjänster är en viktig faktor i verksamheten som genomsyrar och präglar vårt sätt att arbeta. Grundläggande för vår gärning är att minst uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders krav och förväntningar. Genom regelbundna möten med våra kunder säkerställer vi att vi lever upp till våra åtaganden.

AAA 9001 Sedan juni 2016 är Sandarnas verksamhet även kvalitetscertifierad, enligt ISO 9001:2015. I och med detta kommer våra ansträngningar att vara än större att uppfylla kraven och förväntningar på verksamheten.

 
 

Vår kvalitetspolicy:

 1. Vi skall alltid uppfylla berörda intressenters krav och förväntningar.
 2. Vi skall minst uppfylla och helst överträffa utlovad kvalitet.
 3. Vi håller dialog med våra intressenter, i stort och smått, för att säkerställa kvalitetsnivån.
 4. Vi vidtar alltid snabba åtgärder för att rätta till eventuella problem.
 5. Vi har alltid ett positivt bemötande.
 6. Vi är alltid flexibla och tillmötesgående.
 7. Vi jobbar med ständiga förbättringar.