Ledning/Organisation

Sandarna Transporter AB har sitt huvudsäte i Göteborg. Huvudkontoret, med bolagsledning och administration, är beläget vid infarten till citykärnan, intill E 45.


Huvudkontor:

Marieholmsgatan 38
415 02 Göteborg
Mail: info(at)sandarna.se
Tel. 031-12 11 30
Fax: 031-12 97 84


LEDNING:


VD

Irene Svänson
Mail: irene.svanson(at)sandarna.se


Affärsutveckling

Ulf Edvardsson
Mail: ulf.edvardsson(at)sandarna.se


Verksamhetsutveckling

Ivan Fritzén Affland
Mail: ivan.affland(at)sandarna.se


Teknisk Chef

Mårten Hasselberg
Mail: marten.hasselberg(at)sandarna.se


Driftsamordnare

Mats Christensson
Mail: mats.christensson(at)sandarna.se


Ekonomi:

Karin Huss
Mail: karin.huss(at)sandarna.se


Administration:

Claude Moussa
Mail: claude.moussa(at)sandarna.se

Vanja Tibell
Mail: vanja.tibell(at)sandarna.se

Cecilia Alvarsson
Mail: cecilia.alvarsson(at)sandarna.se