Samarbetspartner

Samarbetspartners

Sandarna Transporter AB har i nuläget verksamhet på ett flertal orter i Sverige.

Bivab:
Som delägare i Bivab kör vi delar av Svart Express i Göteborg, linjetrafik i Härryda, på Orust och i Laxå och Askersund samt skolskjuts i Härryda och Bollebygd.

Keolis Sverige AB:
Vi kör som underentreprenör, i samarbete med Keolis Sverige AB, Blå Express och servicelinjetrafik i Göteborg, Partille och Mölndal.

Sandhems Busstrafik AB
I avtalet med Jönköpings Länstrafik utför Sandhems Busstrafik som underentreprenör till Sandarna Transporter trafik med bussregistrerat fordon.

Uppdragspartners

Västtrafik AB:
2004 inledde Sandarna samarbete med Västtrafik AB ifråga om Flexlinjetrafik i Göteborg. Detta samarbete har utvecklats under åren till att i nuläget omfatta 41 bussar som trafikerar i samtliga Göteborgs stadsdelar.

2010 inleddes samarbete med Keolis Sverige AB. Som underentreprenör till Keolis började Sandarna köra, för Västtrafiks räkning, linjetrafik på Blå Express och Ö-snabben samt servicelinjer i Partille och Mölndal.

I juni 2012 körde vi igång linjetrafik i Rävlanda från vår nya och moderna depå på orten. Den trafiken kör vi i samarbete med Bivab.

I juni 2012 körde vi även igång avtalet med anropsstyrd trafik i bland annat Göteborg, Borås, m.fl.

Från juni 2016 kör vi linjetrafik på Orust. Den trafiken kör vi i samarbete med Bivab.

Göteborgs Stad Färdtjänsten:
Sandarna Transporter AB har utfört transportuppdrag för Färdtjänstförvaltningen i Göteborg sedan 1994.
Sandarna har förtroende att utföra trafikuppdrag för förvaltningen till och med 2022.

Borås Stad:
2013 inledde Sandarna samarbete med Borås Stad Tekniska förvaltning gällande färdtjänsttransporter inom Borås Stads upptagningsområde. Avtalet omfattar drygt 65 fordon.

Härryda kommun:
Fr.o.m. 2011 har vi ett samarbete med Härryda kommun gällande delar av den reguljära skolskjutstrafiken. För Sandarnas del handlar det om fem bussar av mellanstorlek.

Samtrafik i Västmanland:
November 2011 inledde vi samarbete med Samtrafik i Västerås gällande serviceresor. En självständig depå byggdes upp på orten. Avtalet förlängs från och med november 2017. Samarbetet avser ett femårigt avtal och omfattar c:a 40 fordon.

Jönköpings Länstrafik:
Våren 2012 skrevs ett sexårigt avtal med JLT (Jönköpings Länstrafik AB) avseende serviceresor i länet.

Örebro Läns Landsting:
Fr.o.m. 1 juli 2014 utför Sandarna samhällsbetald anropsstyrd trafik med specialfordon i Örebro.

Länstrafiken Örebro:
Fr.o.m. augusti 2015 utför vi Linjetrafik och del av Skolskjutstrafiken i Askersund och Laxå för Länstrafiken Örebro. Detta sker i samarbete med Bivab.

Riksfärdtjänsten Sverige:
Sedan lång tid tillbaka kör vi uppdrag för Riksfärdtjänsten Sverige AB på flera orter i södra Sverige.

Bollebygds kommun:
Från augusti 2017 tar Sandarna över skolbusstrafiken med 7 bussar.
Avtalet är tecknat via Bivab