Beställningstrafik

Serviceresor Göteborg

Härryda skoltrafik

Serviceresor Borås

Serviceresor Borås

Serviceresor Västerås

Serviceresor Göteborg

Serviceresor Jönköping

Linjetrafik Rävlanda

Serviceresor Borås

Svart Express

Blå Express

Serviceresor Mölndal

Serviceresor Göteborg

Flexlinje Göteborg

Start

Bäste läsare!

Välkommen till Sandarna Transporter.  Vi är ett Göteborgsbaserat bolag med verksamhet på flera orter i södra Sverige. I dagsläget utgörs Sandarna av c:a 800 medarbetare och en modern fordonspark om c:a 400 fordon. Vi sätter alltid våra kunder i fokus. Vi strävar efter att ge våra resenärer ett trevligt och proffsigt bemötande.  Våra resenärer skall känna sig trygga att resa med oss i våra fordon.

Bolaget bildades 1994 och har allt sedan dess haft ett samarbete med Göteborgs Stad Färdtjänsten.   I fordon och personal räknat utgör trafiken med färdtjänsttransporter c:a 65 % av verksamheten.

Som synes finns inom bolaget en lång och bred erfarenhet av persontransporter med specialfordon och bussar för linjetrafik. Bolaget sysslar dock inte med traditionell taxiverksamhet.

Vi kör färdtjänst, riksfärdtjänst, Flex- och servicelinjetrafik, skolskjutsar samt traditionell linjetrafik.

Läs gärna mer om oss under respektive rubrik.

Härmed är jag nöd och tvungen
Webmaster